Thông Tin Chi Tiết

Thông Tin Máy Chủ

Những điều cần biết tại máy chủ mới

Giới Hạn Đăng Cấp

 • Mở Cấp 69: 10:00 Ngày 09/03/2019
 • Mở Cấp 79: 00:00 Ngày 14/03/2019
 • Mở Cấp 89: 00:00 Ngày 19/03/2019
 • LƯU Ý: Máy chủ sẽ giới hạn cấp 89 trong vòng 3 Tuần hoặc 1 Tháng, Sẽ có thông báo khi có sự thây đổi

BOSS Hoàng Kim Môn Phái

 • Mở BOSS Võ Lâm Cao Thủ 55: 00:00 Ngày 09/03/2019, Thời gian xuất hiện - 02h00, 09h30, 15h30, 19h30, 22h30
 • Mở BOSS Võ Lâm Cao Thủ 75: 00:00 Ngày 14/03/2019, Thời gian xuất hiện - 02h00, 09h30, 15h30, 19h30, 22h30
 • Mở BOSS Võ Lâm Cao Thủ 95: 00:00 Ngày 25/03/2019, Thời gian xuất hiện - 15h35, 19h35, 22h35

Hoạt Động Bang Hội - PK Môn Phái

 • Công Thành Chiến: Thời gian mở - 19h50 đến 20h45 thứ 5 hàng tuần (Khi mở cấp 89).
 • Hoa Sơn Luận Kiếm: Thời gian mở - 18h50 đến 19h30 hàng ngày.
 • Tranh Đoạt Lãnh Thổ: Thời gian mở - 20h00 đến 21h40 thứ Bảy và Chủ Nhật.
 • Thi Đấu Môn Phái: Thời gian mở - 19h30 đến 20h30 thứ 3 và thứ 6 hàng tuần.
Phiên Bản 2.6 Private VNG 2009 - Chuẩn 12 Môn Phái - Nơi Dân Cày Thách Thức Đại Gia
Tải Miniclient Top