Thông Tin Chi Tiết

Hoa Sơn Luận Kiếm

Thời gian hoạt động

 • Báo danh: 18:50 đến 18:59 Hàng ngày.
 • Bắt đầu: 19:00 đến 19:30 Hàng ngày.

Thông Tin Chi Tiết

  • Khi có thông báo báo danh tham gia hoạt động vào lúc 18:50 các bạn đến npc Sứ Giả Tổng Quản để tham gia vào hoạt động Hoa Sơn Luận Kiếm
  • Giai đoạn này sẽ chiến theo ngũ hành, các bạn hệ gì sẽ vào bản đồ của hệ đó để tham chiến
  • Vào lúc 19h00 chiến kỳ ngũ hành sẽ xuất hiện, các bạn sẽ được chuyển sang trạng thái PK Đồ Sát, ai là người chiếm được chiến kỳ sẽ giành chiến thắng
  • Kiếm Thế

Phần thưởng

 • Sau khi bạn bị đánh bại các bạn đến gặp NPC Sứ Giả Tổng Quản tại bản đồ Phượng Tường Phủ để nhận phần thưởng, phần thưởng sẽ nhận đến lúc 23h59, sau thời gian này sẽ không thể nhận thưởng.
Thông Tin Phần thưởng
Danh cho người chơi thất bại (Thua Cuộc) 1 Huyền Tinh 6
2 vạn Đồng Khóa
2.000.000 Kinh nghiệm
1 Anh Hùng Lệnh (Danh vọng nhẫn)
Danh cho người chơi chiến thắng (Thắng Cuộc)

Kiếm Thế

1 Huyền Tinh 7
5 vạn Đồng Khóa
30 vạn Bạc Thường
2.000.000 Kinh nghiệm
1 Anh Hùng Lệnh (Danh vọng nhẫn)
1 Vòng Sáng - Danh Hiệu Hệ Phái
Phiên Bản 2.6 Private VNG 2009 - Chuẩn 12 Môn Phái - Nơi Dân Cày Thách Thức Đại Gia
Tải Miniclient Top