Thông Tin Chi Tiết

Hỗ Trợ Mua Lại Phần Thưởng Hoạt Động

  • Chức năng hỗ trợ người chơi mua lại phần thưởng hoạt động của những ngày không tham gia, Tính năng sẽ được cộng dồn số lần nhiệm vụ của những ngày trước, Những lần đã tham gia hoặc đã làm nhiệm vụ sẽ được xem là hoàn thành không thể mua lại nữa.
  • Thông Tin: Hiện tại chúng tôi đang hỗ trợ mua lại các hoạt động ( Tống Kim , Bách Hổ Đường , Bao Vạn Đồng , Hoa Sơn Luận Kiếm , Nhiệm Vụ Thương Nhân )
  • Kiếm Thế

Phiên Bản 2.6 Private VNG 2009 - Chuẩn 12 Môn Phái - Nơi Dân Cày Thách Thức Đại Gia
Tải Miniclient Top