Thông Tin Chi Tiết

Hướng Dẫn Nạp Thẻ

 • Nhà mạng sử dụng để nạp thẻ: VIETTEL, MOBI, VINA, ZING(VNG) hệ thống nhà mạng có thể bảo trì bắt kỳ lúc nào

 • Mệnh giá chấp nhận: 50.000, 100.000, 200.000 và 500.000

 • Nạp thẻ chuyển khoản ngân hàng, Momo nhận thêm 25% giá trị thẻ nạp

 • Nhận đồng thông qua NPC Sứ Giả Hoạt Động Cổ Phong Hà

Lưu ý

- Trong trường hợp nạp chuyển khoản, hoặc lỗi nạp vui lòng liên hệ Fanpage Mộng Kiếm Thế hoặc Hotline sau khi chuyển khoản thành công và kèm theo thông tin đã chuyển khoản.

Tỷ Lệ Nạp Thẻ Các Mệnh Gía

Thẻ nạp Đồng nhận
VIETTEL, MOBI, VINA, ZING(VNG) Nhận đồng NPC Cổ Phong Hà
50.000 VNĐ 50 vạn Đồng
100.000 VNĐ 100 vạn Đồng
200.000 VNĐ 200 vạn Đồng
500.000 VNĐ 500 vạn Đồng
  1. VietComBank
   - Số tài khoản: 0041000282170
   - Tài khoản: LE CONG TUNG
   - Nội dung chuyển khoản: [TÀI KHOẢN GAME]
  2. Chuyển khoản Momo Tại: FPT Shop - Các Văn Phòng Momo
   - Số tài khoản: 0935689241
   - Tài khoản: LE CONG TUNG
   - Nội dung chuyển khoản: [TÀI KHOẢN GAME]

Quà tích lũy nạp thẻ

Tích lũy Phần thưởng
Kiểm tra số đồng đã tích lũy NPC Cổ Phong Hà Tất cả vật phẩm nhận thưởng có tính chất khóa, hạn sử dụng vĩnh viễn
50 vạn Đồng 1 Lệnh bài Mở Rộng Rương
Ngựa Cấp 1 (Đích Lô): Tốc độ di chuyển 70%
Danh hiệu + Vòng sáng: Thành Viên Thân Thiết

100 vạn Đồng 1 Lệnh bài Mở Rộng Rương Lv2
200 vạn Đồng 1 Túi 24 ô
Ngựa Cấp 2 (Tuyệt Ảnh): Tốc độ di chuyển 70%

500 vạn Đồng Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà tài trợ đồng
Ngựa Cấp 3 (Xích Thố): Tốc độ di chuyển 85%
1 Túi 24 ô

1.000 vạn Đồng Ngựa Cấp 4 (Phiên Vũ): Tốc độ di chuyển 95%, +216 Tài Phú
Ngoại Trang: Bộ Bạch Ngọc Bích Hà

2.000 vạn Đồng Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà tài trợ bạc
1 [Mặt nạ] Tuyệt Thế Quán: 500 Tài Phú, Kinh nghiệm đánh quái 10%

5.000 vạn Đồng Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà tài trợ vàng
1 lần Chuyển cường hóa trang bị (Phòng cụ)
1 Ngựa Cấp 5 (Phiên Vũ): Kháng tắt cả 60, Tốc độ di chuyển 100%, +216 Tài Phú
Ngoại Trang: Bộ Nhã Thanh Hồ Điệp

10.000 vạn Đồng Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà tài trợ Bạch Kim
1 lần Chuyển cường hóa trang bị (Phòng cụ)
1 Ngựa Cấp 6 (Ức Vân): Kháng tắt cả 90, Tốc độ di chuyển 100%, +516 Tài Phú
Nhận thêm 5% khi nạp đồng, áp dụng đối với chuyển khoản
Ngoại Trang: Bộ Liệt Thạch Thiết

15.000 vạn Đồng Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà tài trợ kim cương 1
1 lần Chuyển cường hóa trang bị (Trang Sức)
1 [Mặt Nạ] Tài Phú Ngất Trời: +1.000 Tài Phú, Sinh lực +200, Kinh nghiệm đánh quái 15%
Nhận thêm 10% khi nạp đồng, áp dụng đối với chuyển khoản

25.000 vạn Đồng Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà tài trợ kim cương 2
1 lần Chuyển cường hóa trang bị (Vũ khí)
1 Ngựa Cấp 7 (Lăng Thiên): Kháng tắt cả 120, Tốc độ di chuyển 110%, +1116 Tài Phú
Nhận thêm 20% khi nạp đồng, áp dụng đối với chuyển khoản
Ngoại Trang: Bộ Mực Ly Bàn Cánh

35.000 vạn Đồng Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà tài trợ kim cương 3
1 [Mặt Nạ] Hàng Long Phục Hổ Quán: 2.000 Tài Phú, Sinh lực +400, Kinh nghiệm đánh quái 20%
Nhận thêm 25% khi nạp đồng, áp dụng đối với chuyển khoản
Ngoại Trang: Bộ Thần Long - Kim Phụng

50.000 vạn Đồng Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà tài trợ kim cương 4
1 lần Chuyển cường hóa trang bị (Vũ khí, Trang sức, Phòng cụ)
1 Ngựa Cấp 8 (Trục Nhật): Kháng tắt cả 150, Tốc độ di chuyển 120%, +1716 Tài Phú
Nhận thêm 30% khi nạp đồng, áp dụng đối với chuyển khoản

Phiên Bản 2.6 Private VNG 2009 - Chuẩn 12 Môn Phái - Nơi Dân Cày Thách Thức Đại Gia
Tải Miniclient Top