Thông Tin Chi Tiết

Hoạt Động Cày Đồng Thả Ga

Phiên bản chuẩn VNG 2009-2011, Luôn tự hào là một server free cày cuốc nói không với hút máu, Cày là có tắt cả không lo bị hành, Đây là một máy chủ dân cày thách thức các đại gia, nếu không tin bạn cứ thử, không đúng xóa game.

Nhiệm Vụ Đào Mộ

 • Hoàn Thành Nhiệm Vụ Nhận: 2000 Đồng thường, và các phần thưởng ngẫu nhiên như: Tinh, Hoạt lực (Trung, Đại), 1 vạn Đồng khóa, 5 vạn Bạc khóa
 • Mỗi nhân vật hoàn thành 10 lần/Ngày
 • Nhận nhiệm vụ tại NPC Thần Bí Thượng Ẩn tại Phượng Tường Phủ
 • Lưu ý: Phải hoàn thành 40 Nhiệm Vụ Thương Nhân mới có thể nhận nhiệm vụ này

Hoạt Động Bạch Hổ Đường


 • Vượt Mỗi Ải Nhận: 1000 Đồng thường, và các phần thưởng mặc định
 • Mỗi nhân vật hoàn thành 1 lần/Ngày

Nhiệm Vụ Thương Hội

 • Hoàn Thành 10 Nhiệm Vụ: 2 vạn Đồng thường
 • Hoàn Thành 20 Nhiệm Vụ: 2 vạn Đồng thường
 • Hoàn Thành 30 Nhiệm Vụ: 2 vạn Đồng thường
 • Hoàn Thành 40 Nhiệm Vụ: 2 vạn Đồng thường

Hoạt Động Câu Cá


  * Câu Cá Nhận Ngẫu Nhiên:
  - 2000 Đồng thường, 5000 Đồng thường, Kinh nghiệm, Đồng khóa, Bạc khóa, Tinh lực (Đại), Hoạt Lực (Đại), Huyền Tinh 5, Lệnh bài (Danh vọng nhẫn)
 • Lưu ý: Cần Câu Cá có từ các hoạt động, Boss Hoàng Kim 55 75 95, Tống Kim.
Phiên Bản 2.6 Private VNG 2009 - Chuẩn 12 Môn Phái - Nơi Dân Cày Thách Thức Đại Gia
Tải Miniclient Top