MU Thần Vũ | TEST: 27/02 - OPEN: 29/02

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT HỆ THỐNG SOCKET

Giới thiệu hệ thống Socket

- Hệ thống socket là tính năng có từ phiên bản Season 4.

- Bằng việc gắn kết các Ngọc Nguyên Tố vào các vật phẩm có Socket sẽ làm tăng sức mạnh của vật phẩm lên 1 cách đáng kể.

- Ba bước để gắn ngọc nguyên tố vào vật phẩm socket:

 

cac buoc ket hop vat pham socket trong mu online

 

- Những vật phẩm có thể trang bị Socket:

Ngọc Bích Kiếm

Sword Breaker

Hoả Long Kiếm

Flame Sword

Bá Vương Kiếm

Imperial Sword

Gậy Quỷ Vương

Imperial Staff

Gậy Giác Đấu

Deadly Staff

Gậy Chiêm Tinh

Demonic Staff

Cung Thiên Vũ

Dark Stinger Bow

Quyền Trượng Đế Vương

Absolute Scepter

Chùy Băng Tinh

Frost Mace

Khiên Băng Tinh

Frost Barrier Shield

Khiên Vinh Quang

Crimson GLory Shield

Khiên Quỷ Vương

Guardian Shield

Khiên Giác Đấu

Salamender Shield

Bộ Thần Thoại

Titan Set

Bộ Hoàng Long

Brave Set

Bộ Anh Vũ

Faith Set

Bộ Thiên Vũ

Seraphim Set

Bộ Quỷ Vương

Hades Set

Bộ Hủy Diệt

Phantom Set

Bộ Bóng Ma

Destroyer Set

Bộ Đế Vương

Paewang Set

Bộ Nữ Hoàng

Queen Set

   

Hạt nguyên tố

- Cách tạo Hạt Nguyên Tố:

+ Đến Elbeland(46:242) hoặc Lorencia(151:158) gặp Seed Master.
+ Chọn Tinh Chế Nguyên Tố.
+ Đặt các vật phẩm cần thiết để tinh chế Hạt Nguyên Tố.
+ Tỉ lệ thành công 86%
+ Nếu thất bại các loại ngọc sẽ bị mất, vật phẩm sẽ bị giảm cấp độ.
 
Vật Phẩm Chi Tiết Số Lượng
Vật Phẩm Excellent +4 trở lên 1
Vật Phẩm Thần +4 trở lên 1
Đá Tạo Hóa   1
Ngọc Hỗn Nguyên   1
Ngọc Sáng Tạo   1
Zen   1,000,000

NPC Seed Master

 

 


Quá trình tạo Hạt Nguyên Tố

Tạo thành công

 

- Các loại Hạt Nguyên Tố:

Hình Ảnh Thuộc Tính Tính Năng
Fire (Lửa) Tăng sức tấn công (theo từng cấp độ) / ma lực
Tăng tốc độ tấn công
Tăng max damage / ma lực
Tăng min damage / ma lực
Tăng damage / ma lực
Giảm lượng AG hao tổn
Water (Nước) Tăng tỉ lệ phòng thủ thành công
Tăng phòng thủ
Tăng khả năng chống đỡ của khiên
Giảm damage
Phản dame
Earth (Đất) Tăng thể lực
Wind (Gió) Tăng tốc độ hồi phục HP
Tăng thêm HP
Tăng thêm Mana
Tăng tốc độ hồi phục Mana
Tăng thêm AG
Tăng tốc độ hồi phục AG
Lightening (Sét) Tăng sát thương tối đa
Tăng tỉ lệ ra đòn sát thương tối đa
Tăng sát thương chí mạng
Tăng tỉ lệ ra đòn sát thương chí mạng
Ice (Băng) Tăng sức tấn công tuyệt chiêu
Tăng tỉ lệ tấn công chính xác
Tự động hồi HP sau khi giết quái
Tự động hồi Mana sau khi giết quái
Tăng độ bền của vật phẩm

Ngọc nguyên tố

- Cách tạo Ngọc Nguyên Tố:

+ Đến Elbeland(46:242) hoặc Lorencia(151:158) gặp Seed Master.
+ Chọn Ép Khuôn.
+ Đặt các vật phẩm cần thiết để tinh chế Ngọc Nguyên Tố.
+ Tỉ lệ thành công 83%
+ Nếu thất bại tất cả vật phẩm sẽ bị mất.
 
Vật Phẩm Chi Tiết Số Lượng
Hạt Nguyên Tố Đã tạo ở bước 1 1
Khuôn Có thể nhặt trong lúc đánh quái 1
Ngọc Hỗn Nguyên   1
Ngọc Sáng Tạo   1
Zen   1,000,000

NPC Seed Master

 

 


Quá trình tạo Ngọc Nguyên Tố

Tạo thành công

- Các loại Ngọc Nguyên Tố:

Hình Ảnh
Thuộc Tính
Tính Năng
Sức mạnh theo level
Lvl 1
Lvl 2
Lvl 3
Lvl 4
Lvl 5

Fire (Lửa)
(Cấp độ) Tăng sức tấn công/ma lực
10
15
20
25
30
Tăng tốc độ tấn công
5
6
11
13
15
Tăng sức tấn công/ma lực tối đa
15
22
50
60
70
Tăng sức tấn công/ma lực tối thiểu
10
15
35
50
70
Tăng sức tấn công/ma lực
20
22
25
30
35
Giảm mức tiêu hao AG
25%
30%
44%
48%
55%

Hình Ảnh
Thuộc Tính
Tính Năng
Sức mạnh theo level
Lvl 1
Lvl 2
Lvl 3
Lvl 4
Lvl 5
Ice (Băng)
Phục hồi HP khi tiêu diệt quái vật
8
9
12
15
20
Phục hồi Mana khi tiêu diệt quái vật
8
9
12
15
20
Tăng sức tấn công tuyệt chiêu
15
21
60
70
80
Tăng khả năng tấn công chính xác
15
18
40
45
50
Tăng độ bền của vật phẩm
20%
25%
38%
42%
45%

Hình Ảnh
Thuộc Tính
Tính Năng
Sức mạnh theo level
Lvl 1
Lvl 2
Lvl 3
Lvl 4
Lvl 5
Lightning (Set)
Tăng sức sát thương hoàn hảo
12
15
40
50
65
Tăng tỉ lệ sát thương hoàn hảo
4%
6%
14%
17%
20%
Tăng sức sát thương chí mạng
16
21
50
60
80
Tăng tỷ lệ sát thương chí mạng
3%
4%
12%
14%
16%

Hình Ảnh
Thuộc Tính
Tính Năng
Sức mạnh theo level
Lvl 1
Lvl 2
Lvl 3
Lvl 4
Lvl 5
Wind (Gió)
Tăng tốc độ hồi phục HP
5
8
20
28
40
Tăng HP tối đa
3%
4%
8%
10%
13%
Tăng Mana tối đa
3%
4%
8%
10%
13%
Tăng tốc độ phục hồi Mana
5
10
35
38
45
Tăng thêm AG
15
20
50
60
70
Tăng tốc độ phục hồi AG
2
4
15
20
30

Hình Ảnh
Thuộc Tính
Tính Năng
Sức mạnh theo level
Lvl 1
Lvl 2
Lvl 3
Lvl 4
Lvl 5
Water (Nước)
Tăng khả năng phòng thủ
4%
6%
14%
16%
18%
Tăng lực phòng thủ
15
21
42
50
60
Tăng sức phòng thủ của SD (khiên)
6%
8%
30%
35%
40%
Giảm sát thương
2%
3%
7%
10%
13%
Phản hồi sát thương
3%
4%
8%
11%
14%

Hình Ảnh
Thuộc Tính
Tính Năng
Sức mạnh theo level
Lvl 1
Lvl 2
Lvl 3
Lvl 4
Lvl 5
Earth (Đất)
Tăng thể lực
15
22
38
45
60


Hình dạng các loại Ngọc Nguyên Tố


 

Khảm ngọc nguyên tố vào vật phẩm

- Cách tạo Ngọc Nguyên Tố:

+ Đến Elbeland(49:242) hoặc Noria(167:98) gặp Nhà Nghiên Cứu Seed.
+ Chọn Khảm Ngọc.
+ Đặt các vật phẩm cần thiết để khảm Ngọc Nguyên Tố vào vật phẩm.
+ Tỉ lệ thành công 100%

 

Vật Phẩm Chi Tiết Số Lượng
Ngọc Nguyên Tố Đã tạo ở bước 2 1
Vật phẩm có socket item vũ khí/phòng ngự phải còn dư socket 1
Ngọc Hỗn Nguyên   1
Ngọc Sáng Tạo   1
Zen   1,000,000

 

 

 


NPC Nhà Nghiên Cứu Seed

 

 

 

 Quá trình khảm Socket vào đồ

Sau khi khảm

 

- Option bổ sung:

+ Ngoài Option mang Ngọc Nguyên Tố, có những option phát sinh thêm trong quá trình lắp đặt.
+ Option bổ sung được phân biệt riêng biệt là "Tính năng nguyên tố" và "Tính năng socket".

 

1) Tính năng nguyên tố:
- Mỗi vật phẩm khi khảm Socket theo thứ tự Ngọc Nguyên Tố bên bảng dưới sẽ có tỉ lệ xuất hiện thêm Option bổ sung.

Vật phẩm Thứ tự ngọc nguyên tố trong vật phẩm Option Tỉ lệ thành công
Kiếm / Chùy / Cung / Quyền Trượng Nguyên Tố Lửa Nguyên Tố Sét Nguyên Tố Băng Tăng sức sát thương +11 30%
Nguyên Tố Sét Nguyên Tố Băng Nguyên Tố Lửa Tăng sức tấn công tuyệt chiêu +11 30%
Gậy Nguyên Tố Lửa Nguyên Tố Sét Nguyên Tố Băng Tăng tấn công / ma lực +5 30%
Nguyên Tố Sét Nguyên Tố Băng Nguyên Tố Lửa Tăng sức tấn công tuyệt chiêu +11 30%
Mũ / Áo / Quần /
Tay / Giày / Khiên
Nguyên Tố Nước Nguyên Tố Đất Nguyên Tố Gió Tăng sức chống đỡ +24 30%
Nguyên Tố Đất Nguyên Tố Gió Nguyên Tố Nước Tăng HP +29 30%

 

2) Tính năng socket:
- Ngọc Nguyên Tố lấp vào toàn bộ socket item đang sử dụng.

Vật phẩm Tất cả vật phẩm đang sử dụng có chứa các ngọc nguyên tố (số lượng) Option Tỉ lệ thành công
Tất cả ngọc nguyên tố đang sử dụng Nguyên Tố Lửa (1) Nguyên Tố Nước (1) Nguyên Tố Băng (1) Nguyên Tố Gió (1) Nguyên Tố Sét (1) Nguyên Tố Đất (1) Tăng tỉ lệ sát thương gấp đôi +3% 100%
Nguyên Tố Lửa (1) Nguyên Tố Nước (3) Nguyên Tố Băng (1) Nguyên Tố Gió (3) Nguyên Tố Sét (1) Nguyên Tố Đất (2) Loại bỏ phòng thủ đối phương +1% 100%

 


Tính năng socket bổ sung


 

Hủy tính năng socket

- Sau khi lắp đặt ngọc nguyên tố vào item mà không thích hợp, các bạn có thể phá hủy ngọc nguyên tố để lấy lại socket trống trên item.

- Có thể tiến hành quá trình phá huỷ thông qua NPC Nhà Nghiên Cứu Seed.

- Không cần phải sử dụng item để phá hủy.

- Lựa chọn Socket cần phá hủy rồi chọn đồng ý, ngọc nguyên tố sẽ bị phá hủy.
 Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Lịch Open chính thức Máy chủ MU Thần Vũ - 13h ngày 29/2 [đọc: 849] 27-02-2024
Tặng 2 lần ReLife = 27.000 point và 2 tỷ Zen khi tạo nhân vật trong thời gian Test [đọc: 507] 27-02-2024
Tặng 10 triệu vnd trong tài khoản để Test đồ Webshop [đọc: 557] 27-02-2024
Cần đọc ngay để tránh bị lừa đảo, giả mạo [đọc: 374] 27-02-2024
Hướng dẫn cách tăng điểm cơ bản để Train cấp [đọc: 511] 27-02-2024
Mua bán tài khoản và vật phẩm cần đọc để tránh bị lừa đảo [đọc: 698] 27-02-2024
Cách khảm Sockets để kích thêm dòng Tính Năng Sockets [đọc: 220] 27-02-2024
Khảm socket Giáp trụ và Vũ khí cho từng Class (tham khảo) [đọc: 331] 27-02-2024
Hướng dẫn mua đồ trên Webshop [đọc: 738] 27-02-2024
Tính năng mở rộng túi đồ nhân vật [đọc: 963] 27-02-2024
Hướng dẫn phòng chống Hack và Keylogger [đọc: 1174] 27-02-2024
Hướng dẫn ép linh tinh khác [đọc: 838] 27-02-2024
Hướng dẫn ép Quái Điểu - Dinorant [đọc: 1168] 27-02-2024
Hướng dẫn ép Chiến Mã - Dark Horse [đọc: 955] 27-02-2024
Hướng dẫn ép Quạ Tinh - Dark Raven [đọc: 767] 27-02-2024
Hướng dẫn ép Sói Tinh - Fenrir [đọc: 1018] 27-02-2024
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 3 - Wing 3 [đọc: 898] 27-02-2024
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 2 - Wing 2 [đọc: 1102] 27-02-2024
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 1 - Wing 1 [đọc: 1220] 27-02-2024
Hướng dẫn ép dòng tím 380 [đọc: 968] 27-02-2024
Hướng dẫn ép và nâng cấp dòng vàng Harmony [đọc: 795] 27-02-2024
Hướng dẫn nâng cấp item từ lv 1 đến lv 15 [đọc: 758] 27-02-2024
Hướng dẫn làm Nhiệm Vụ 1 2 3 [đọc: 850] 27-02-2024
Các Lệnh Cơ Bản trong game Mu Online [đọc: 1042] 27-02-2024